STADARDY VISOKI ROH BAU
Zemní práce - základové konstrukce

 • Výkop bude proveden strojně, s ručním začištěním pouze v nezbytných případech. Výkop bude ukládán stranou a poté tříděn podle použitelnosti, k zásypu základových pasů, použití v násypu nebo odvozu na skládku. Základová konstrukce bude provedena ze železobetonových pasů. 
Zemní práce - základové konstrukce

Konstrukce budovy

 • Základová konstrukce ze železobetonové desky, železobetonové zdivo a železobetonové desky a nosníky.
 • Nosné zdivo je ze železobetonu tloušťky 20 cm.
 • Podlahová deska je provedena jako železobetonová deska tloušťky 15 cm.
 • Zastřešení budovy je ze železobetonové sklonité desky, sklonu 20% a tloušťky 15 cm.
 • Stěny mají tloušťku 11,50 cm a jsou provedené z bloků.
Konstrukce budovy

Průčelí

Průčelí budovy jsou ošetřena EPS polystyrenem a ve finálním zpracování silikátovou omítkou. Svislé okapové trubky mají čtvercový průřez, a stejně jako všechny obruby jsou vyrobené z hliníkového plechu.

Nosné zdivo :

 • AB stěna 20 cm.
 • Vnitřní – cementová kaše, vápenocementová omítka, stěrka, barva.
 • Vnější – Lepidlo pro EPS, EPS-E 8 cm, pletivo, lepidlo, impregnace, silikátová omítka.

Nenosné zdivo:

 • Cihelné bloky 25 cm vnější, 10 cm vnitřní.
 • Vnitřní – cementová kaše, vápenocementová omítka, stěrka, barva.
 • Vnější – Lepidlo pro EPS, EPS-E 8 cm, pletivo, lepidlo, impregnace, silikátová omítka.
Průčelí

OKNA A DVEŘE

Okna:

 • PVC profil VEKA pětikomorový s třemi těsněními (není z recyklovaného materiálu), výplň IZO sklo 4+16+4, bílý.
 • Kování: ROTO.
 • Vnitřní a vnější parapety – kamenné.
 • Hliníkové rolety.
 • Příprava pro montáž sítě proti komárům.

Dveře:

 • PVC vchodové dveře, bílé, zaskleněné, bezpečnostní madlo/klika nerez.
OKNA A DVEŘE

Stěny a stropy

 • Stěny jsou omítnuté a přemalované disperzními barvami.
 • Stropy budou vyhlazeny a přemalované disperzními barvami.
 • Mezipodlažní konstrukce A-B plochá deska 15 cm.
Stěny a stropy

Střechy

 • Zastřešení je provedeno z AB desek 15 cm se sklonem 20%, parozábrana – pe folie, tepelná izolace 10 cm, pokryté latěmi a taškovou krytinou.
Střechy

Úprava pozemku

 • Po dostavbě budovy se okolní terén upravuje.
Úprava pozemku

Úspora energie a tepelná izolace

 • Návrh budovy umožňuje minimalizaci tepelných ztrát a úsporné vytápění prostoru. Projekt předpokládá ochranu budovy, v souladu s normami předcházení přehřátí v letních měsících,  a otvory jsou chráněny před slunečním zářením roletami.
Úspora energie a tepelná izolace

Způsob napojení na veřejnou infrastrukturu

 • Budova bude napojena na stávající obecní infrastrukturu v souladu se zákony a pokyny místních dodavatelů energií a služeb.
Způsob napojení na veřejnou infrastrukturu

Technické zařízení - instalace

 • Vodovod – PVC rozvody. Budova bude napojena na místní vodovodní síť. Měření spotřeby vody bude zavedeno pro každou budovu zvlášť.
 • Kanalizace - PVC HT potrubí, PVC KG ležatý svod. Veškerá komunální odpadní voda bude odváděna do jimky.
Technické zařízení - instalace

Srážkové vody

 • Čisté srážkové vody budou odváděné vodorovnými a svislými okapy a vypouštěny do okolí budovy.
Srážkové vody

Zařízení

 • Akrylátová polokružní vana v poschodí, sprcha v přízemí, vanová nástěnná baterie – chrom, posouvací držák sprchy.
 • Umyvadlo keramické, umyvadlová stojánková baterie – chrom.
 • WC závěsné keramické.
 • Bidet, stojánková baterie – chrom.
 • Ventil pro pračku.
 • Příprava pro napojení kuchyňského dřezu a myčky nádobí.
Zařízení

Elektroinstalace

 • Kabelové rozvody – měď.
 • Zásuvky a vypínače – plastické, bílé.
 • V obyváku zásuvka SAT/RAD/TV.
 • V každé místnosti vývod pro osvětlovací těleso.
 • Stropní svítidla v koupelně, WC a chodbě.
 • Plastový rozvaděč ve vstupní chodbě.
 • Střešní jímací hromosvodný systém.
Elektroinstalace